Opłaty za korzystanie ze środowiska


Bezpłatny program:

Pobierz program OPŁATY (zawiera stawki opłat zryczałtowanych za lata 2009 - 2013 - z możliwością wyboru dowolnego półrocza)

Szersze informacje o programie OPŁATY

Formularze:

Ogłoszenie Marszałka województwa śląskiego