Wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego

Archiwum zawiera pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) wydawane - na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) wraz z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.

 

Interpretacje indywidualne

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów.
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

 

Formularz ORD-IN

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A.

Interaktywny formularz ORD-IN (stan od 5.01.2012r.)

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG